Kiezen-voor-Technologie 2.0

Formeel is het programma Kiezen-voor-Technologie ten einde. OC&W erkent de kracht van onze landelijke netwerken en heeft daarvoor in de komende jaren wederom budget vrijgemaakt. Onder de noemer ‘Bèta Technieknetwerken 2017-2020’ gaan we samen de netwerkvorming verder vormgeven. Netwerken in de hele regio Zuid maar zeker ook binnen de subregio’s. Aandachtsgebieden zijn strategische samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven, verbindingen PO-VO en kennisdeling. We hopen zo met ons netwerk de nieuwsgierigheid en talenten van kinderen te blijven prikkelen. De ontwikkelingen in onze regio’s kun je volgen op onze nieuws en inspiratie pagina.

Alle informatie en de opzet van het programma Kiezen-voor-Technologie vind je in ons programma archief.
De inhoudelijke verantwoording kun je teruglezen in onze brochure: Acht regio’s in de spotlight

 

 

Onderzoek W&T Vaardigheden 2016

Bepalen en meten van W&T vaardigheden in het basisonderwijs.
Ontwikkeling en uitproberen van 5 lesmodules inclusief toets-instrumentarium voor en door leerkrachten.

WTE regio Zuid is, onder verantwoordelijkheid van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO, KU Leuven) en in samenwerking met de Nieuwste Pabo, gestart met een onderzoeksproject om het meten van W&T vaardigheden beter in kaart te brengen. In het schooljaar 2015-2016 wordt dit nieuwe onderzoeksproject uitgerold, dat de titel draagt ‘Bepalen en meten van W&T vaardigheden in het basisonderwijs’.

Vijf modules om W&T vaardigheden meetbaar te maken
Vaardigheden worden binnen dit onderzoek opgevat als onderliggende vermogens (embodied cognition) die bijdrage aan het begrip van hoe elementen in de fysische wereld zich gedragen en mechanismen werken.  Klassieke ‘paper and pencil’ toetsen en pure observatie-instrumenten slagen er niet in om deze cruciale opbrengsten met betrekking tot W&T vaardigheden vast te stellen.
Om de complexe werkelijkheid te vatten wordt er binnen dit project een pakket van 5 gestandaardiseerde leeromgevingen of modules voor W&T en bijbehorend instrumentarium om vaardigheden te meten ontwikkeld.

Vijf scholen doen mee
Inmiddels hebben vijf basisscholen uit onze regio zich aangemeld voor het onderzoek:
Basisschool De Tovertuin uit Sittard
Basisschool De Blinker uit Geleen
Basisschool De Toermalijn uit Halsteren
Basisschool De Zandberg uit Breda
Basisschool Angela uit Boxtel

Meer info over het onderzoek volgt spoedig, dus houdt deze pagina in de gaten!

 

Onderzoek Wetenschap en Techniek 2014

In relatie met het onderzoek ‘Wetenschap en Techniek’ in de regio Noord-Brabant en Limburg is een rapport opgemaakt. De rapportage op school- en bestuursniveau is bedoeld voor  de school en het bestuur dat heeft deelgenomen aan het onderzoek. Je kunt het onderzoeksrapport vinden onder het kopje downloads.

Vindplaatsen 2014

Vindtplaatsscholen zijn scholen die hebben deelgenomen aan het onderzoeksprogramma TalentenKracht. TalentenKracht is een onderzoekprogramma van zeven universiteiten naar de talenten van kinderen (3-14 jaar) op het gebied van Wetenschap en Techniek. Het is opgezet om professionals en ouders de inzichten en instrumenten te geven voor deze talentontwikkeling.

Over talent, begaafdheid en excellentie bij kinderen is veel geschreven. Bij TalentenKracht wordt vanuit verschillende inzichten uit de wetenschap naar deze begrippen gekeken. Klassieke denkbeelden worden aangevuld met recentere bevindingen over talent en aanverwante concepten zoals gave, nieuwsgierigheid en interesse.

Vindplaatsen zijn bijzondere scholen die werken aan de talentontwikkeling van kinderen aan de hand van Wetenschap en Technologie. Het zijn scholen waar iets speciaals te vinden is. Wat dat is, is per school verschillend. In de rapportage  kun je nader kennismaken met alle Vindplaatsen uit onze regio en de projecten en activiteiten waar deze scholen aan hebben meegewerkt. Alle Vindplaatsscholen kun je terugvinden als hotspot op de kaarten van de subregio’s.