W&T Verduurzamingspremie

PO scholen die de stap maken naar een fundamentele invoer van Wetenschap en Technologie [W&T] lopen tegen veel incidentele kosten aan. De W&T verduurzamingspremie helpt scholen bij de overstap van invoering van W&T.

Organisatie
De toekenning van deze subsidie wordt bepaald op voordracht van de afgevaardigde schoolbesturen vanuit de subregio’s. Zij dragen in samenspraak met partners in de regio geschikte basisscholen voor. De afgevaardigden bepalen samen met partners de koers op welke manier het verduurzamingsbudget wordt aangewend.

Subsidievoorwaarden
Bij de aanvraag voor deze subsidie vragen we een aantal extra gegevens van je:
Het brinnummer van de school of scholen;
Een upload per school van de manier waarop W&T is ingepast in de schoolpraktijk
Een upload per school op welke manier W&T-onderwijs is geborgd in het schoolplan en/of het strategisch beleidsplan

De acht subregio’s kunnen voor de W&T verduurzamingspremie een aantal scholen voordragen dat evenredig is aan het aan de subregio toegekende budget. Per school is er éénmalig een W&T verduurzamingspremie van €1.000,-  beschikbaar.

 

Andere ontwikkelingslijnen in Kiezen-voor-technologie

Professionalisering W&T Innovatieprogramma W&T Versterking regionaal netwerk