W&T Innovatieprogramma

Het Innovatieprogramma in de regio Zuid zal gedurende de twee schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 bestaande en nieuwe initiatieven op het terrein van Wetenschap & Technologie [W&T] ondersteunen. In de ontwikkelfase hebben initiatiefnemers vaak behoefte aan draagvlak, partners en financiële ondersteuning. Voor dit soort plannen kan een schoolbestuur een aanvraag indienen.

Toekenning van financiële ondersteuning

 • De toekenning van deze subsidie is afhankelijk van een aantal factoren:
 • Mate van initiatiefrijk en innovatiegehalte;
 • Deelname van in ieder geval één schoolbestuur en één ondersteunende organisatie;
 • Er kan alleen maar sprake zijn van een gedeeltelijke financiering;
 • De toewijzing van financiële ondersteuning is in principe gericht op kleine initiatieven op bestuurs- of schoolniveau;
 • Kwaliteit en duurzaamheid van de beoogde innovatie, en het plan-van-aanpak;
 • Een tijdsplan.

De  beoordeling en prioritering van de ingediende subsidievoorstellen zal plaatsvinden op schaal Noord-Brabant en Limburg. Een innovatiecomité zal de ingediende voorstellen op basis van bovengenoemde criteria prioriteren en een voordracht doen aan het dagelijks bestuur  van Stichting WTE.

Innovatiecomité

 • Willem Poen, namens het bedrijfsleven,  [Voorzitter Brabant voor Techniek]
 • Nicky Schmiets, namens de overheid, [Beleidsmedewerker Onderwijs en Arbeidsmarkt provincie Limburg]
 • Lou Slangen, namens W&T professionalisering, [Associate Lector Science & Techniekeducatie PO van De Nieuwste Pabo]
 • Tine Verhoef, namens het Primair Onderwijs, [Directeur BS De Meent]

Financieel
Voor deze ontwikkellijn geldt voor de gehele regio Zuid een vergoedingsplafond van € 120.000.

Andere ontwikkelingslijnen in Kiezen-voor-technologie

Professionalisering W&T Verduurzamingspremie W&T Versterking regionaal netwerk