Vindplaatsen 2014

Vindtplaatsscholen zijn scholen die hebben deelgenomen aan het onderzoeksprogramma TalentenKracht. TalentenKracht is een onderzoekprogramma van zeven universiteiten naar de talenten van kinderen (3-14 jaar) op het gebied van Wetenschap en Techniek. Het is opgezet om professionals en ouders de inzichten en instrumenten te geven voor deze talentontwikkeling.

Over talent, begaafdheid en excellentie bij kinderen is veel geschreven. Bij TalentenKracht wordt vanuit verschillende inzichten uit de wetenschap naar deze begrippen gekeken. Klassieke denkbeelden worden aangevuld met recentere bevindingen over talent en aanverwante concepten zoals gave, nieuwsgierigheid en interesse.

Vindplaatsen zijn bijzondere scholen die werken aan de talentontwikkeling van kinderen aan de hand van Wetenschap en Technologie. Het zijn scholen waar iets speciaals te vinden is. Wat dat is, is per school verschillend. In de rapportage ┬ákun je nader kennismaken met alle Vindplaatsen uit onze regio en de projecten en activiteiten waar deze scholen aan hebben meegewerkt. Alle Vindplaatsscholen kun je terugvinden als hotspot op de kaarten van de subregio’s.