Professionalisering

De ontwikkeling van Wetenschap en Technologie [W&T] valt of staat met bekwaam personeel. Het is de bedoeling om in de regio Zuid een arrangement te ontwikkelen waarmee leerkrachten zich kunnen bekwamen op het terrein van W&T. In principe is het aan de school of het schoolbestuur welk professionaliseringstraject zij relevant vinden voor hun ontwikkeling op het terrein van W&T. Invulling, definitieve toekenning en afhandeling gebeurt in samenspraak met het regionale coördinatiepunt. Het traject is bedoeld voor het professionaliseren van leerkrachten op het gebied van W&T, het Onderzoekend- en Ontwerpend Leren [OOL], de 21e eeuwse vaardigheden, en talentontwikkeling in het basisonderwijs.

Cofinanciering
Uitgangspunt van de stimuleringsbijdrage is dat maximaal € 1.000,- per leerkracht in de vorm van subsidie wordt uitgekeerd. Het schoolbestuur of de school zal naast de subsidie een gedeelte van de kosten voor haar eigen rekening moeten nemen [de cofinanciering]. De verhouding subsidie en cofinanciering is 2/3 [subsidie]: 1/3 [eigen bijdrage]. De eigen bijdrage mag bestaan uit de verrekening van de vervangingskosten van de leerkracht  en/of een eigen bijdrage in de kosten. Na afloop maakt het schoolbestuur de rekening op met heldere uitleg over de besteding van de subsidie en de inzet van de eigen bijdrage.

Subsidievoorwaarden
Voor deze subsidie hebben we een aantal extra gegevens van je nodig:
De naam en het brinnummer van de school
Namen van de medewerkers die scholing ontvangen
Namen van scholingspartners/aanbieders van scholing
De te behalen resultaten
Financiële paragraaf [inclusief financiering en cofinanciering]

De acht subregio’s kennen voor de professionalisering een eigen subsidieplafond. Scholingsaanvragen kunnen elk moment worden ingediend via het digitale aanmeldformulier. De definitieve toekenning wordt afgekaart met het regionale coördinatiepunt. De gevraagde subsidie wordt uitgekeerd na verantwoording via de aanwezigheidsregistratie en een evaluatierapport, gebaseerd op de mening van deelnemers.

Andere ontwikkelingslijnen in Kiezen-voor-technologie

W&T Innovatieprogramma W&T Verduurzamingspremie W&T Versterking regionaal netwerk