W&T Versterking regionaal netwerk

In de regio Zuid is men er van overtuigd dat het eigenaarschap bij het inpassen van Wetenschap en Technologie gevonden moet worden bij de schoolbesturen en de scholen zelf. Dat betekent dat schoolbesturen en basisscholen meer dan voorheen betrokken worden bij het bepalen van hun eigen ontwikkelproces. Daarvoor zijn plannen nodig waarbij er een netwerk ontstaat wat elkaar ontmoet, informeert, stimuleert en ondernemend is naar de eigen subregio.

De organisatie
Om in de regio Zuid invulling te geven aan de onderwijsontwikkeling op het terrein van W&T worden acht regio’s onderscheiden. Elke regio kent haar eigen afgevaardigde via een schoolbestuur dat aangesproken wil worden op de ontwikkeling van W&T in hun regio. De coördinatie en uitvoering van de plannen ‘Kiezen-voor-Technologie’ worden in samenspraak uitgevoerd via de regionale coördinatiepunten.

Budget
Voor elke subregio is voor zowel kalenderjaar 2015 als 2016 in het kader van het versterken van het regionaal netwerk een financiële ondersteuning gereserveerd van €15.000,- per jaar.

Andere ontwikkelingslijnen in Kiezen-voor-technologie

Professionalisering W&T Innovatieprogramma W&T Verduurzamingspremie