Onderzoek W&T Vaardigheden 2016

Bepalen en meten van W&T vaardigheden in het basisonderwijs.
Ontwikkeling en uitproberen van 5 lesmodules inclusief toets-instrumentarium voor en door leerkrachten.

WTE regio Zuid is, onder verantwoordelijkheid van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO, KU Leuven) en in samenwerking met de Nieuwste Pabo, gestart met een onderzoeksproject om het meten van W&T vaardigheden beter in kaart te brengen. In het schooljaar 2015-2016 wordt dit nieuwe onderzoeksproject uitgerold, dat de titel draagt ‘Bepalen en meten van W&T vaardigheden in het basisonderwijs’.

Vijf modules om W&T vaardigheden meetbaar te maken
Vaardigheden worden binnen dit onderzoek opgevat als onderliggende vermogens (embodied cognition) die bijdrage aan het begrip van hoe elementen in de fysische wereld zich gedragen en mechanismen werken. ┬áKlassieke ‘paper and pencil’ toetsen en pure observatie-instrumenten slagen er niet in om deze cruciale opbrengsten met betrekking tot W&T vaardigheden vast te stellen.
Om de complexe werkelijkheid te vatten wordt er binnen dit project een pakket van 5 gestandaardiseerde leeromgevingen of modules voor W&T en bijbehorend instrumentarium om vaardigheden te meten ontwikkeld.

Vijf scholen doen mee
Inmiddels hebben vijf basisscholen uit onze regio zich aangemeld voor het onderzoek:
Basisschool De Tovertuin uit Sittard
Basisschool De Blinker uit Geleen
Basisschool De Toermalijn uit Halsteren
Basisschool De Zandberg uit Breda
Basisschool Angela uit Boxtel

Meer info over het onderzoek volgt spoedig, dus houdt deze pagina in de gaten!