Kiezen-voor-Technologie

Formeel is het programma Kiezen-voor-Technologie ten einde. OC&W erkent de kracht van onze landelijke netwerken en heeft daarvoor in de komende jaren wederom budget vrijgemaakt. Onder de noemer ‘Bèta Technieknetwerken 2017-2020’ gaan we samen de netwerkvorming verder vormgeven. Netwerken in de hele regio Zuid maar zeker ook binnen de subregio’s. Aandachtsgebieden zijn strategische samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven, verbindingen PO-VO en kennisdeling. We hopen zo met ons netwerk de nieuwsgierigheid en talenten van kinderen te blijven prikkelen.

Hieronder kun je teruglezen hoe het het originele plan ‘Kiezen-voor-Technologie’ in elkaar stak. De inhoudelijke verantwoording kun je teruglezen in onze brochure: Acht regio’s in de spotlight

Kiezen voor Technologie
Voor het primair onderwijs is een nieuw plan ‘Kiezen-voor-Technologie’ opgesteld. Dit plan richt zich op de stimulering van Wetenschap en Technologie (W&T). In het plan spreken we de ambitie uit dat in 2020 alle basisscholen W&T structureel in hun onderwijsprogramma hebben opgenomen. Om deze ambitie te kunnen realiseren is er via het Platform Bèta Techniek een budget beschikbaar gesteld, en zijn er regionale netwerken om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij de implementatie van W&T in hun onderwijs.

In de regio Noord-Brabant en Limburg zijn acht subregio’s actief waarin schoolbesturen en hun basisscholen elkaar ontmoeten. In principe wordt de uitvoering van het programma ‘Kiezen-voor-Technologie’ gecoördineerd door dit regionaal scholennetwerk. Scholen doen dit via hun coördinatiepunt, samen met onderwijsondersteunende organisaties en het bedrijfsleven. Elke subregio kent vanuit ‘Kiezen-voor-Technologie’ een eigen budget en beleid. De samenwerking van de subregio’s wordt geborgd via Stichting WTE regio Zuid.

De aanvraagtermijn in relatie met het programma Kiezen-voor-Technologie is inmiddels gesloten.