Kiezen-voor-Technologie 2.0

Formeel is het programma Kiezen-voor-Technologie ten einde. OC&W erkent de kracht van onze landelijke netwerken en heeft daarvoor in de komende jaren wederom budget vrijgemaakt. Onder de noemer ‘Bèta Technieknetwerken 2017-2020’ gaan we samen de netwerkvorming verder vormgeven. Netwerken in de hele regio Zuid maar zeker ook binnen de subregio’s. Aandachtsgebieden zijn strategische samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven, verbindingen PO-VO en kennisdeling. We hopen zo met ons netwerk de nieuwsgierigheid en talenten van kinderen te blijven prikkelen. De ontwikkelingen in onze regio’s kun je volgen op onze nieuws en inspiratie pagina.

Alle informatie en de opzet van het programma Kiezen-voor-Technologie vind je in ons programma archief.
De inhoudelijke verantwoording kun je teruglezen in onze brochure: Acht regio’s in de spotlight