WTE organogram
Ben Sanders
Jan Heijmans
Harry Cornelissen
Tirza de Jong

Stichting WTE is een scholennetwerk in Noord-Brabant en Limburg (regio Zuid). Dit netwerk is actief op het terrein van Wetenschap, Technologie en Excellentie. Tien schoolbesturen ontmoeten elkaar om regionaal beleid te ontwikkelen en relevante projecten en programma’s te bespreken.
De organisatie hiervan vindt plaats via Stichting WTE regio Zuid.
De uitvoering van de programma’s is geborgd in acht subregio’s.