Elkaar blijven ontmoeten, kennis maken en inspireren, zijn de voorwaarden voor een mooi en effectief netwerk. Wat heb je inmiddels zelf ondernomen? Met die vraag begint elke netwerkbijeenkomst in Den Bosch. Steeds op een andere inspirerende plek voor een ontmoeting met collega leerkrachten. Een thema of pedagogisch onderwerp vormt de draad van elke nieuwe bijeenkomst: taal & WTE, ontwerpend leren, of 21-eeuwse vaardigheden. Altijd gekoppeld aan een praktisch element zoals het maken van een kettingreactie of het bouwen van bruggen. Op deze manier ontstaat een afwisselend programma dat vanuit de vraag van deelnemers wort opgepakt. Leerkrachten weten elkaar ook buiten deze middagen te vinden. TechXperience zorgt voor de locatie en een actief programma, vaak aangevuld met gastlezingen en stukjes training.