Op 7 mei publiceerden alle ontwikkelteams hun conceptvoorstellen, deze vindt u hier. In mei in juni gingen zij in gesprek tijdens verschillende consultatiebijeenkomsten en tot 12 augustus is feedback verzameld via de website.  Bekijk hier alle ontvangen feedback van de afgelopen consultatiefase.

Aanpassen van de voorstellen

De betrokken leraren en schoolleiders nemen alle feedback door die tijdens de consultatieperiode is binnengekomen. Op 11 en 12 september kwamen alle ontwikkelteams nog eenmaal bij elkaar om gezamenlijk te bepalen hoe zij de bouwstenen hiermee verder aanvullen en aanscherpen. Bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs. Eind september ronden alle ontwikkelteams hun voorstellen af.

Overhandiging aan de minister

Op 10 oktober overhandigen de ontwikkelteams hun voorstellen aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs, Arie Slob. Na politieke bespreking vormen de opbrengsten van de negen ontwikkelteams de basis voor de actualisatie van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Meer info: www.curriculum.nu