Tijdens het AO-overleg van de tweede kamer over het Techniekpact op 8 december j.l. heeft staatssecretaris Dekker gereageerd op de brandbrief. De staatssecretaris bestrijdt de bezuiniging die zou plaatsvinden in het PO. Hij verwijst naar de gelden in de prestatiebox. Het is aan de scholen en de schoolbesturen om dat geld te gebruiken voor het ontwikkelen van W&T.

Inmiddels heeft ook de PO-raad overleg gevoerd met OCW. Half januari gaan de de penvoerders van het programma Kiezen-voor-Technologie met afgevaardigden van de PO-raad, OCW, het Techniekpact en Platform Bèta Techniek rond de tafel om de koers voor 2017 te bepalen.

Stichting WTE gelooft in de kracht van ons scholennetwerk. Het bestuurlijk netwerk vergroot de executiekracht om de ambities van het Techniekpact te realiseren. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.