Het wetenschapsknooppunt van de University 0f Twente heeft met financiële steun van het Platform Bèta Techniek de Twente Academy Young Challenge  (TAY Challenge) opgezet. Een thematische, vakoverstijgende manier van werken om leerkrachten nog meer te enthousiasmeren. Met deze Challenge dagen ze leerkrachten en leerlingen uit om zelf een breed, multidisciplinair thema bij de kop te pakken en vanuit verschillende invalshoeken uit te werken. Door de Challenge uit te voeren, kunnen leerkrachten op een laagdrempelige manier kennismaken met deze manier van werken. Het Zaboekie magazine, ontwikkelt en uitgegeven in november 2014, dient daarbij als voorbeeld van hoe je zoiets aan kan pakken. Bij de TAY Challenge is een website ontwikkeld: www.taychallenge.nl Deze website staat vol ondersteunings- en verdiepingsmateriaal over onderzoekend leren voor leerkrachten, zoals een tijdlijn, filmpjes, werkbladen en achtergrondartikelen.