In de regio Zuidoost-Brabant worden regelmatig Technologie tafels georganiseerd. Een themabijeenkomst voor een netwerk van mensen uit het bedrijfsleven, het primair en voorgezet onderwijs, de regionale overheid. Zij ontmoeten elkaar om relevante onderwerpen met elkaar te bespreken en plannen uit te wisselen. Op vrijdag 8 juni was alweer de 8ᵉ technologie tafel Helmond. Deze keer was het netwerk te gast bij VDL.  Naar aanleiding van diverse pitches over vakmanschap werden interessante gesprekken gevoerd. Wat is vakmanschap? Wat hebben bedrijven aan scholen te bieden? Wat kun je bij een bedrijf nog leren? Wat motiveert studenten om te kiezen voor een bepaalde richting?  Er werd druk gediscussieerd door de verschillende partijen. Tot slot kreeg men nog een voorproefje over het programma van de Dutch Technology Week waar  VDL als ‘hotspot’ onderdeel van uitmaakte.  Voldoende inspiratie dus!

Wil je als leerkracht, school of techniekcoördinator ook een keer een Technologie tafel Helmond bijwonen? Neem dan contact op met coördinator Cindy Raaijmakers.