WTE nieuws

Nieuws met Tag: Onderzoeken en Ontwerpend leren

Mooi initiatief in Zuid-Holland: Samen in de klas

Door meer en beter samen te werken kunnen scholen en ouders de onderwijskansen, motivatie en leerprestaties van kinderen verhogen. Dat is de overtuiging van een groot aantal schoolbesturen in Den Haag.  Daarom initieerden zij, samen met tal van samenwerkingspartners, het programma Samen in de klas. Structureler samenwerken Met het programma ‘Samen in de klas’ kunnen…

Lees verder

Studiemiddag Tilburg: Talent to the POINT

Op woensdag 11 april 2018 organiseert De Ontwikkelacademie in Tilburg een studiemiddag gericht op wetenschap, technologie en (hoog)begaafdheid.De keynote wordt verzorgd door Luk DeWulf. Gelukkige en zelfverzekerde kinderen en jongeren, dat wenst toch iedereen? Maar hoe kan je als ouder, leerkracht, opvoeder, begeleider … hierbij helpen? “Door kinderen aan te spreken op hun talent”, zegt…

Lees verder

Basisscholen in regio Zuid-Oost, nu ook Brainport school

De Brainport scholen hebben onlangs een nieuw niveau toegevoegd aan hun systeem – dat van de basisscholen. ‘Brainport school‘ is het innovatieve concept dat in de regio Eindhoven is ontwikkeld om bij te dragen aan een eigentijdse ontwikkeling van de kinderen. De pijlers van Brainport school zijn nauw verbonden met de wereld buiten school: internationalisering, ondernemerschap van studenten,…

Lees verder

3 schoolbesturen werken samen aan een gezamenlijke ambitie!

Invitare, Peelraam en Optimus (IPO) hebben naar aanleiding van het TechniekPact een gezamenlijke ambitie uitgesproken: in 2020 hebben alle basisscholen wetenschap en technologie structureel in hun onderwijsprogramma opgenomen. Dit heeft geleid tot de start van een pilot in het voorjaar van 2017. Het doel van deze pilot is het versterken van het primaire proces middels ontwikkeling van didactische…

Lees verder

Maakkunde van NEMO

Er wordt landelijk veel ontwikkeld en gepubliceerd op het gebied van w&t en onderzoekend en ontwerpend leren. In de regio Noord-Holland heeft Sience Centre Nemo, met een groot aantal partners, een lesmethode Maakkunde ontwikkeld. De methode bestaat uit modules en hands-on trainingen. De trainingen vinden plaats bij NEMO, op je school of bij de Pabo…

Lees verder

Deelnemers Curriculum.nu bekend

De leraren en de schoolleiders die volgend jaar deelnemen aan Curriculum.nu zijn vrijdag 15 december op feestelijke wijze bekend gemaakt. De scholen die als ontwikkelscholen aan de slag gaan, worden begin 2018 onthuld. Veel deelnemers reisden naar Utrecht af om alvast met elkaar kennis te maken en hun uitverkiezing te vieren. De officiële aftrap van…

Lees verder

Publicatie 7x nieuwsgierig van

Er komt steeds meer aandacht voor het stimuleren van nieuwsgierigheid in het onderwijs. De didactiek van onderzoekend leren is bij uitstek geschikt om de nieuwsgierigheid van leerlingen te stimuleren, omdat de eigen leervragen van kinderen centraal staan in deze benadering. Leerkrachten vinden het over het algemeen belangrijk om de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen. Toch…

Lees verder

Een map vol inspiratie

Wetenschap en technologie met kleuters? Jazeker; kleuters zijn enorm uit te dagen met W&T! Dat bewijzen de 40 activiteiten in de inspiratiemap ‘Onderzoekend en ontwerpend spelen’. De map is ontwikkeld door onze collega’s in Noord-Holland. De praktische lesideeën hebben in de klas hun waarde voor peuters en kleuters bewezen. De lesideeën zijn veelzijdig en ze zijn…

Lees verder

Terugblik: 3e Kennisfestival Leren in Brainport

Aanzetten tot nieuwsgierigheid. Dat was het doel van het 3e kennisfestival Leren in Brainport. Afgelopen 14 november vonden ruim 750 bezoekers de weg naar het Evoluon. Ruim 75 activiteiten werden via zes werelden ontsloten. Rijke werelden die de nieuwsgierigheid zeker prikkelden. Het belang van die nieuwsgierigheid werd nog eens duidelijk onderschreven door Bert Pauli, gedeputeerde…

Lees verder