WTE nieuws

Nieuws met Tag: innovatie

Mobiel Programmeerlab

Programmeren is denken in stapjes. Kinderen leren creatief en logisch denken. Tijdens het programmeren trainen kinderen hun ruimtelijk inzicht en hun probleemoplossend vermogen. Met programmeren leren kinderen dus vaardigheden waar ze later profijt van hebben, ook in hun dagelijks leven. Het mobiele lab is ontwikkeld door het innovatieteam van het schoolbestuur QliQ Primair uit Helmond,…

Lees verder

De Uitvindfabriek

In de oude snoepjesfabriek De Faam ziet De Uitvindfabriek het levenslicht. Een innovatief, creatief experience centrum voor de regio waar kinderen ontdekken, jongeren onderzoeken en volwassenen zich kunnen professionaliseren. Heerlijk buiten de realiteit van het klaslokaal. De Uitvindfabriek is er alleen dankzij de steun van tal van regionale bedrijven, de gemeente Breda, en het onderwijsveld…

Lees verder

De Werkplaats, mooi voorbeeld van samenwerken in Limburg

Een groot aantal schoolbesturen PO en VO uit Limburg hebben een voorstel uitgewerkt om samen met de provincie Limburg invulling te geven aan de Onderwijskwaliteit voor de toekomst. De focus ligt op talentontwikkeling, doorlopende leerlijnen en het gebruik van digitale leermiddelen en taalvaardigheid. Leerkrachten met vernieuwende ideeën kunnen van deze subsidie gebruik maken. Alle informatie…

Lees verder

Pitch 073 App

Kennis delen en vragen durven stellen. Dat alles kan op Pitch 073, een app waar de ontwikkeling van het kind centraal staat. Elke professional kan hier zijn leer- en ontwikkelvragen stellen. je vindt hier inspirerende voorbeelden en best practices. In de app is een aparte WTE-module opgenomen. Deze is gratis te downloaden via de app-winkels.

Lees verder

Kennisfestival Leren in Brainport

‘Leren in Brainport’ is het inspiratie- en kennisplatform voor het onderwijs. Onder deze vlag is op 11 oktober 2016 de tweede editie van het kennisfestival in het Evoluon te Eindhoven gehouden. Met ruim 60 verschillende activiteiten, 20 workshops en meer dan 1.000 deelnemers en bezoekers, mag het een succes worden genoemd. Koplopers op het gebied…

Lees verder

Dit is programmeren…

Programmeren op de basisschool is enorm actueel. In onze regio is een groot aantal scholen volop met programmeren aan de slag. Maar waarom eigenlijk? Check dit filmpje…. Daarom?!

Lees verder

Leren, werken en groeien

Het Techniekpact heeft een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. In hun oproep vraagt de coalitie aan het toekomstige kabinet om het beleid voor bedrijfsleven, werkgelegenheid, en kennis en innovatie in samenhang te ontwikkelen. Zij pleiten verder voor regionale communities waar onderwijs, bedrijfsleven en andere partners samen…

Lees verder

Dutch Technology Week 2017: Technology Connects!

Kinderen die opgroeien in een land als Nederland, worden omringd door wondertjes van techniek en wetenschap. Maar deze uitvindingen en ontwikkelingen zijn niet altijd even goed zichtbaar aan de buitenkant. Ze vinden plaats op geheimzinnige plekken, in laboratoria of achter de gesloten deuren van hightech bedrijven. DUTCH TECHNOLOGY WEEK 2017 Kortom, die wondertjes van techniek…

Lees verder

Jaarconferentie Techniekpact: Voorbij 2020

In het mediahart van Nederland, waar traditionele en digitale media moeiteloos in elkaar overgaan en ICT en techniek de hoofdrol spelen, vindt de Jaarconferentie 2017 van het Nationaal Techniekpact plaats. Op maandag 26 juni zullen alle deelnemers in Studio21 op het Media Park in Hilversum voorbij 2020 naar de wereld van technologie kijken. Landsdeel Noordwest…

Lees verder

Wie wint de TechniekTrofee 2017?

Basisscholen in het hele land kunnen hun ideeën voor W&T-onderwijs of hun voorbeelden ervan inzenden tot en met 21 april 2017. Op 20 juni as. worden de winnaars bekend gemaakt door Het Klokhuis-presentator Maurice Lede. Meer info vind je op: www.techniektalent.nu

Lees verder