WTE nieuws

Nieuws met Tag: Brandbrief

update: Vervolg gesprek over brandbrief

Op donderdag 16 februari spraken twee penvoerders van de w&t netwerken met OCW, de PO-raad en het Platform Bèta Techniek over het budget en de inzet van de w&t netwerken in 2017 en verder. Eén van de aanwezige penvoerders was Ben Sanders, voorzitter van onze stichting, WTE regio Zuid. Op basis van dit gesprek kunnen we…

Lees verder

update: Brandbrief

Tijdens het AO-overleg van de tweede kamer over het Techniekpact op 8 december j.l. heeft staatssecretaris Dekker gereageerd op de brandbrief. De staatssecretaris bestrijdt de bezuiniging die zou plaatsvinden in het PO. Hij verwijst naar de gelden in de prestatiebox. Het is aan de scholen en de schoolbesturen om dat geld te gebruiken voor het…

Lees verder

Brandbrief richting ministers

OCW heeft aangegeven dat zij van plan is de financiële ondersteuning van het programma Kiezen-voor-Technologie voor de komende jaren af te afbouwen. Het programma heeft tot nog toe gewerkt aan een regionale infrastructuur met een succesvolle aanpak. Door schoolbesturen een leidende rol te geven in de uitvoering van het programma zijn inmiddels landelijk ruim 60%…

Lees verder