Voor de regeling Sterk Techniek Onderwijs (STO) zijn er, tussen 25 en 31 maart, 78 regioplannen ingediend bij DUS-I. Er is enorm hard gewerkt in alle regio’s! Vaak is er tot laat in de avond geschaafd aan de regiovisie, het activiteitenplan en de begroting. Samenwerkingsovereenkomsten zijn getekend en vaak is dit aangegrepen om een feestelijk moment te markeren. Vmbo, mbo én bedrijfsleven hebben samen plannen gemaakt voor het technisch onderwijs voor de toekomst.

Twee inspirerende voorbeelden uit onze regio

Schouders eronder en doorpakken

Het regionale samenwerkingsverband Sterk Techniekonderwijs Noordoost Brabant (STONOB) heeft het eerste concept van het STO-plan opgestuurd voor de voorschouw.De samenwerking verloopt soepel, dankzij een aantal concrete afspraken die de scholen onderling maakten. De belangrijkste afspraak? ‘Investeren in de relatie tussen management en docenten’, aldus Willie Stevens, penvoerder en Directeur Onderwijs en Kwaliteit van het Fioretti College in Veghel. Lees het hele artikel…

Samen toekomstbestendig

De regio Noord- en Midden Limburg kent sinds 2014 een sterk samenwerkingsverband: de Techniekketen. Hierin werken onderwijs, bedrijven en gemeenten aan meer instroom in techniekonderwijs, minder uitval en
betere aansluiting op sectorontwikkelingen en de vraag van bedrijven. De
Techniekketen vormt het uitgangspunt voor het samenwerkingsverband Sterk Techniekonderwijs. 1 april moet het activiteitenplan ingediend zijn. Hoe pakt deze regio het aan? Henk Winkelman, penvoerder en projectleider, vertelt. Lees het hele artikel…