Na een succesvolle eerste editie vindt op 11 oktober 2016 het tweede Kennisfestival Leren in Brainport plaats.
Aan u het verzoek de datum alvast te reserveren in de schoolplanning voor schooljaar 2016-2017. Meer info leest u in de uitnodiging