Een krachtig voorbeeld van een sterk regionaal netwerk én een stevige relatie tussen Primair en Voortgezet Onderwijs. Technasium leerlingen van Lyceum Schöndeln organiseerden een wedstrijd tussen de zes basisscholen van stichting Swalm en Roer. Dankzij een subsidie van de provincie Limburg uit het project Wetenschap en Technologie heeft elke school een Lego EV 3 robot aan kunnen schaffen. Samen met de leerlingen werkten de W&T coördinatoren aan het bouwen en programmeren van een eigen  robot. Op woensdag 16 mei jl. was de finale wedstrijd. Tijdens deze middag werden de leerlingen uitgedaagd om hun robot verschillende opdrachten te laten voeren. Een mooie samenwerking Meer info over dit project vind je op www.keyport2020.nl