Onder de naam Peil.onderwijs voert de inspectie de regie over periodieke peilingsonderzoeken in het primair onderwijs. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen op de gepeilde inhoudsgebieden? Hoe ziet het aanbod van scholen eruit? De onderzoeken van Peil.onderwijs brengen het in beeld. Het is input voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs op de betreffende inhoudsgebieden.

Peil.Natuur en Techniek – 2015-2016
Met onderwijs in Natuur en Techniek leren kinderen aan de slag gaan met hun eigen onderzoeksvragen en ontwerpend te leren. Peil.Natuur & Techniek geeft inzicht in het aanbod van basisscholen, de prestaties van leerlingen in groep 8 en de trends ten opzichte van de vorige peilingen in 2008 en 2010. In het rapport is ook een reflectie op de onderzoeksresultaten opgenomen. Hoe moeten of kunnen we de bevindingen duiden in de hedendaagse context?