In het kader van het actieplan Kiezen voor Technologie zijn 32 voorbeeldscholen in Nederland geselecteerd die allen voorop lopen op het gebied van de implementatie van wetenschap & technologie en/of talentontwikkeling. Ook uit de regio Zuid nemen een aantal scholen deel aan dit netwerk. Deze voorbeeldscholen hebben zich gecommitteerd om hun kennis en ervaringen te delen door het openstellen van hun deuren voor andere scholen en het vertellen van hun verhaal. Hoe ze dat willen doen lees je in het verslag van hun eerste landelijke bijeenkomst.

De voorbeeldscholen hebben woord gehouden en delen in een brochure hun kennis en kunde. Lees de 32 inspirerende verhalen van po- en vo-voorbeeldscholen in Nederland op het gebied van talentontwikkeling, wetenschap en technologie. Schoolleiders en leerkrachten vertellen hoe ze zijn begonnen, wat hun uitdagingen waren, welke tips ze willen meegeven en wat hun toekomstdromen zijn.