Er komt steeds meer aandacht voor het stimuleren van nieuwsgierigheid in het onderwijs. De didactiek van onderzoekend leren is bij uitstek geschikt om de nieuwsgierigheid van leerlingen te stimuleren, omdat de eigen leervragen van kinderen centraal staan in deze benadering. Leerkrachten vinden het over het algemeen belangrijk om de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen. Toch ervaren veel leerkrachten het als moeilijk om het in de praktijk te brengen.

Om hierop in te springen heeft het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit in Nijmegen een boekje ‘7x nieuwsgierig’ gemaakt. In dit boekje staan een zevental korte activiteiten die leerkrachten kunnen inzetten om leerlingen nieuwsgierig te maken. Je kunt het boekje hier downloaden!.

De activiteiten zijn bij allerlei thema’s in te zetten, waaronder bij projecten onderzoekend leren. De thema’s zijn ontleend aan projecten onderzoekend leren uit de boekenreeks Wetenschappelijke doorbraken de klas in!