TechniekOntdekrijk in Tilburg organiseert professionaliseringsbijeenkomsten voor leerkrachten. De leerkrachtvaardigheden voor vakintegratie en w&t-onderwijs staan hierin centraal.

Inhoud

Mijn OntdekRijk is een digitale omgeving waarin leerkrachten basisonderwijs uitdagingen en activiteiten vinden die hen helpt de kerndoelen te verwezenlijken. Dit doe je als leerkracht bijvoorbeeld door een w&t-uitdaging in plaats van je reken- of taalles aan te gaan, deze toe te voegen aan je WO-les of je creatieve aanbod erin te verwerken.

Kortom: één uitdaging waarin vele doelen en vaardigheden aan bod komen. Door deze integratie van vakken en werken aan meerdere doelen tegelijk krijg je als leerkracht tijd.

In het begin zal het nog zoeken zijn, maar naarmate je meer op deze manier te werk gaat en je methode los durft te laten (je werkt dan met de leerlijnen en met dezelfde doelen als in de methode) gaat het tijd opleveren. Daarnaast zul je merken dat het wat doet met de kinderen in je groep. Veel wordt in context geplaatst en dus voor kinderen logischer, duidelijker en van henzelf. Ieder kind kan op zijn eigen wijze, afhankelijk van de onderwijsbehoefte aan de slag met w&t-uitdagingen.

Om dit even allemaal voor je op een rijtje te zetten en je de nodige tools te geven om deze manier te gaan werken hebben we drie bijeenkomsten behorende bij Mijn OntdekRijk.

Meer informatie vind je op: www.techniekontdekrijk.nl