Op een aantal hogescholen in en buiten onze regio starten post HBO-opleidingen w&t. Hieronder vind je deze opleidingen op een rijtje:

Avans Plus ~ Breda
Onderwijskundig expert Wetenschap en Technologie
Waarom kan een vliegtuig vliegen en blijft een schip drijven? Hoe werkt een QR code? Hoe ontstaat regen, sneeuw of hagel? Wanneer is het volle maan? Waarom is een banaan krom?

Dit zijn vragen die kinderen dagelijks stellen. Deze vragen zijn relevant voor hun ontwikkeling en het zijn vragen die aansluiten bij wat wij onder wetenschap en technologie (W&T) verstaan. Stimuleert u deze nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen? Ontwikkel u tot onderwijskundig expert wetenschap en technologie (W&T) en geef vorm aan onderzoekend en ontwerpend leren. Wordt innovator W&T/OOL binnen jouw eigen school of bestuur. Lees verder…

Fontys Hogeschool Kunst en Educatie ~ Eindhoven
Onderwijsexpert WTE
Deze opleiding is er op gericht een “kartrekker Wetenschap en Technologie WTE” binnen het team te scholen om brede schoolontwikkeling te waarborgen. Uit onderzoek, maar ook uit praktijkervaringen, is gebleken dat dat een belangrijke voorwaarde is voor borging, continuïteit en vernieuwing binnen de school. Lees verder…

De Nieuwste Pabo ~ Sittard
Onderwijsexpert WTE
De opleiding leidt op tot Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL).
Deze expert is bekend met W&T-inhoud en -methodiek en weet waar inhoudelijke ondersteuning te vinden is. De expert is vakdidactisch deskundig, overziet mogelijke integratie met andere vakgebieden, is bekend met principes van verandermanagement en begeleiding van collega’s en werkt samen met andere specialisten in de schoolorganisatie. Lees verder…

Hogeschool Utrecht ~ Utrecht
Specialist W&T
Hoe weet je of het gaat vriezen? Hoe werkt een streepjescode? Dit zijn vragen die kinderen dagelijks stellen en die relevant zijn voor hun ontwikkeling. Deze vragen sluiten ook aan bij de kerndoelen en maken onderdeel uit van wetenschap en techniek. Hoe kun je deze vragen en de antwoorden integreren met rekenen en taal? Hoe past het binnen het opbrengstgericht werken? De specialist Wetenschap & Techniek kan hierbij een rol spelen. Lees verder…