Deze opleiding is op aanvraag en samen met Fontys Hogeschool Kind en Educatie ontwikkeld. Een groep school co√∂rdinatoren WTE van verschillende schoolbesturen uit de regio volgt dit professionaliseringstraject. Volgens het principe ’teach the teacher’ leren zij het onderzoekend en ontwerpend leren (o&o-leren) toe te passen en te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk. Een pittig en inspirerend clubje. Uiteindelijk verdienen zij de titel “Onderwijskundig expert Wetenschap en Technologie”. Tijdens de opleiding leren ze generieke, vakoverstijgende vaardigheden om collega’s en leerlingen te stimuleren. Dit beperkt zich niet alleen tot de vakken natuur&techniek, maar juist ook in aardrijkskunde-, geschiedenis-, taal-, reken-, en cultuuronderwijs. Er wordt dus een didactiek aangeleerd die prachtig aansluit bij thematisch- of projectonderwijs. Een mooie samenwerking tussen de subregio’s Den Bosch en Noordoost- Brabant. www.fontys.nl