(foto: www.vbs.nl)

Stichting WTE feliciteert haar voorzitter Ben Sanders met zijn koninklijke onderscheiding. Op dinsdag 26 april jl. werd Sanders verrast met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Sanders dankt dit aan een groot aantal (onbezoldigde) functies. Naast enthousiast ambassadeur en kundig voorzitter van Stichting WTE regio Zuid, is hij onder andere penningmeester en voorzitter van het Regionaal Samenwerkings Verband Breda voor wat betreft het primair onderwijs, actief in het bestuurdersnetwerk van de Stichting Tune Techniek, lid van de schoolraad Breda, heeft zitting in de raad van Advies van de Cultuurwinkel Breda, voorzitter van de Nutsstichting Kastanjeboom en is bestuurslid van Edux Onderwijsadvies.

Vanzelfsprekend is Stichting WTE trots dat aan Ben Sanders deze blijk van waardering is toegekend.