Op dinsdag 5 juni j.l. was er weer een netwerkbijeenkomst van WT040 is het Lerend Netwerk Wetenschap en Technologie Eindhoven. Deze keer was het netwerk te gast in De Ontdekfabriek. De bijeenkomst werd ingeluid door dr. Eva van de Sande, o.a. onderwijsadviseur bij Edux. Zij duidde in haar inleiding het belang van onderzoekend en ontdekkend leren bij kinderen. Instructie op onderzoeks- en ontwerp vaardigheden is heel belangrijk om het kind succesvol te laten zijn en voldoende leerwinst te behalen. Vragen stellen, experimenteren en conclusies terekken is een mooie start met kinderen. Ze leren zo nieuwe kennis toe te passen in een andere context. Als je al met iets geëxperimenteerd hebt, weet je hoe het werkt. Na een duidelijke uitleg over het waarom van onderzoekend leren, mediawijsheid en programmeren en hoe we in kunnen spelen op de die ontwikkelingen vanuit de rol van taal en executieve functies zijn de deelnemers aan de slag gegaan met concrete lesvoorbeelden. De vertaling naar de praktijk kan na deze bijeenkomst meteen ingezet worden.  Wil je meer weten over of deelnemen aan het netwerk WT040? Neem contact op met coördinator Tine Verhoef.