De studenten van de Maastricht Academy of Media Design and Technology , de MAMDT,  ontwikkelen in het laatste blok van het 1e studiejaar workshops coderen/programmeren voor basisschoolleerlingen van groep 8. Zo wordt er van twee kanten geleerd en ontwikkeld. Meer weten over deze inspirerende samenwerking? www.mamdt.nl/codeforkids