Programmeren is denken in stapjes. Kinderen leren creatief en logisch denken. Tijdens het programmeren trainen kinderen hun ruimtelijk inzicht en hun probleemoplossend vermogen. Met programmeren leren kinderen dus vaardigheden waar ze later profijt van hebben, ook in hun dagelijks leven.

Het mobiele lab is ontwikkeld door het innovatieteam van het schoolbestuur QliQ Primair uit Helmond, daardoor is de drempel voor leerkrachten en schoolteams om met programmeren aan de slag te gaan verlaagd.