40% van de niet-leraren zou in het onderwijs willen werken, blijkt uit het Onderwijsdrijfverenonderzoek dat Motivaction heeft uitgevoerd in opdracht van Platform Bèta Techniek (PBT). Een breder loopbaanperspectief (binnen én buiten het onderwijs) is één van de oplossingen om het leraarschap aantrekkelijker te maken. Door circulaire carrières mogelijk te maken kan dit potentieel worden benut en het lerarentekort teruggedrongen.

Aanleiding voor het onderzoek is de remmende werking van het toenemende lerarentekort op de groei van het aantal leerlingen dat een bètatechnische richting kiest. Het aantal onvervulde vacatures voor bètadocenten in het VO neemt de komende jaren flink toe en tot 2020 zijn bijna 2.400 nieuwe techniekdocenten in het MBO nodig. “Steeds meer jongeren kiezen voor bètatechnisch onderwijs. Het kabinet wil het Techniekpact daarom continueren. Dan hebben we wel meer techniekleraren nodig om die jongeren op te leiden; met de huidige instroom in lerarenopleidingen redden we dat bij lange na niet.” stelt Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact. Lees verder…

…of bekijk de animatie hieronder over het Onderwijsdrijfverenonderzoek!