Het Techniekpact heeft een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. In hun oproep vraagt de coalitie aan het toekomstige kabinet om het beleid voor bedrijfsleven, werkgelegenheid, en kennis en innovatie in samenhang te ontwikkelen. Zij pleiten verder voor regionale communities waar onderwijs, bedrijfsleven en andere partners samen werken aan leren, werken en innoveren. Het nationaal akkoord is een initiatief van het Techniekpact, Taskforce Bouwagenda en Topsectoren. Dit akkoord krijgt steun van diverse andere landelijke coalities en bedrijven.
Nieuwsgierig? Download het akkoord hier!