De behoefte van scholen en schoolbesturen aan ontdeklokalen, technieklab en science centra groeit, en dat is niet verwonderlijk. Onderzoekend leren zorgt voor nieuwsgierige kinderen en leerkrachten die uitgedaagd willen worden. Door een inspiratieplek buiten het klaslokaal krijgen kinderen ’triggers’ die hen tot denken, onderzoeken en maken aanzetten. Om te kunnen voldoen aan deze wens, zoekt de regio aansluiting bij bestaande regionale en lokale activiteiten. Vanuit de subregio wordt een projectbijdrage geleverd in de vorm van ondersteuning bij planontwikkeling, beschikbaar stellen van kennis en materialen, of hulp bij het verder vormgeven van reeds bestaande initiatieven. Schoolbesturen geven zo ook vorm en inhoud aan de doelen van de Integrale Kind Centra (IKC’s) waarbij betekenisvol leren, dichtbij de leefomgeving van het kind, hoog in het vaandel staat. Wil je meer informatie over deze werkwijze? Neem contact op met Toine van Heesch.