Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Dat is de centrale vraag waarover 150 leraren en schoolleiders zich het afgelopen jaar hebben gebogen. Inmiddels hebben de negen ontwikkelteams hierop een voorlopig antwoord gepubliceerd. In de vorm van negen conceptvoorstellen voor negen leergebieden presenteren de ontwikkelteams hun plannen voor de onderwijsinhoud van morgen. Die voorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Voor de bovenbouw doen de teams aanbevelingen, waarbij de bestaande vakken het uitgangspunt zijn.

De komende maanden staan in het teken van de laatste feedbackronde. Tot en met zondag 11 augustus kunnen belanghebbenden en belangstellenden via deze website feedback geven op de conceptvoorstellen van de ontwikkelteams.

Bijdragen aan feedbackronde?

Op de site van curriculum.nu kun je feedback geven op de conceptvoorstellen. Op de pagina’s achter de linkjes naar de leergebieden Mens & Natuur en Digitale Geletterdheid kun je de bouwstenen van het curriculum bekijken, het conceptvoorstel lezen en direct feedback achterlaten. Tip: je hoeft niet alle vragen in te vullen. Mocht je één algemene opmerking hebben, kun je direct doorklikken naar ‘overige opmerkingen’.

Conclusies en aanbevelingen

Nog een kleine kanttekening. Curriculum.nu buigt zich enkel over het wat en het waartoe van de diverse leergebieden. Hoe de bouwstenen of concepten in het onderwijs geïmplementeerd worden valt buiten de opdracht van curriculum.nu. Daarnaast doet Curriculum.nu in het eindrapport enkel aanbevelingen aan het ministerie van OC&W. In hoeverre deze overgenomen worden is aan de politiek.