Op 5 oktober, tijdens de dag van de leerkracht, vond in Schijndel de opening van Let’s Play plaats. Let’s Play is een initiatief van schoolbestuur SKOPOS. Samen met het lokale bedrijfsleven zijn in 4 fysieke ruimtes, vier werelden gecreëerd: “…een inspirerende en prikkelende plek waar kinderen zich keer op keer kunnen verwonderen.”

Markt, Groene Wereld, Ontwerpstudio en Techniekfabriek

Let’s Play biedt leerlingen en leerkrachten de kans om nieuwe talenten te ontdekken en bekende talenten te exploreren. De activiteiten waar de leerlingen binnen de diverse lokalen mee aan de slag gaan, sluiten mooi aan bij de 21e eeuwse vaardigheden.

Lokaal bedrijfsleven

Vrij uniek in de opzet van Let’s Play is de breed gedragen ondersteuning van het Schijndelse bedrijfsleven. Een groot deel van het budget voor de realisatie van de vier werelden is opgehoest door lokale ondernemers. Die bijdrage was niet altijd door het storten van geld maar veelal een bijdrage in materialen, inrichting, uren en kennisoverdracht. Zo nemen mensen uit het bedrijfsleven, naast leerkrachten en schoolleiders, ook deel aan de projectgroep en de inspiratiegroep van dit project. Zo worden de inhoudelijke ontwikkeling en de ambities voor de toekomst geborgd.

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over het concept, de opzet en het netwerk rondom Let’s Play?
Check: www.letsplayskopos.nl