‘Inspiratie door innovatie – innovatie door inspiratie’. Dit is de titel van de bijeenkomst op woensdag 22 maart voor bestuurders, directeuren en leerkrachten uit de ReVUSS regio.

Doel van deze dag is het inspireren van doorontwikkeling en herontwikkeling van het schoolcurriculum voor Wetenschap, Technologie en brede Talentontwikkeling. Zodat meer recht gedaan kan worden aan de talenten van kinderen, hen de ruimte wordt geboden om te onderzoeken en te ontwerpen, te ontdekken én te ondernemen.

Daarbij wil de organisatie de bezoekers inspireren, enthousiasmeren, kennis laten maken, ideeën laten vormen en samen laten brainstormen. Door het onderzoekend en ontwerpend leren (OOL – 3 O), zelf ervaren, lezingen, workshops en presentaties. Dit alles met behulp van o.a. good practices, objectenplein, science markt, kistpraat, films, ontdek-lab, uitgevers en blikvangers uit de 7 werelden van wetenschap, techniek en talentontwikkeling.

Woensdag 22 maart 2017
Locatie: Fioretti College & Pabo Veghel
13.00 – 20.00 uur Programma bestuurders en WT&E coördinatoren
15.00 – 20.00 uur Programma leerkrachten
Toegang is gratis, inclusief avondmaaltijd

Meld je aan door een mailtje te sturen naar Rigarda van den Berg!
Deze inspiratiedag wordt o.a. georganiseerd door ReVUSS in samenwerking met SKIPOV, KIEM, SKOSO, SKOPOS, OOG, Fontys Hogeschool Kind en Educatie en vele andere partners