Interview met Janou van de Vorst
Talent development manager

Vanaf het prille begin is Janou van de Vorst betrokken bij de opstart van de Brightlands Smart Services Campus (BSSC) in Heerlen. Ze is een verbinder in hart en nieren, een enthousiaste, snelle denker en een zelfbenoemd manusje van alles. Daarnaast kent ze, als echte Limburgse, de cultuur en de regio Zuid-Limburg op haar duimpje.

Janou: “Om zoiets van scratch in te mogen richten, dat was een fantastische fase. Er was letterlijk niets, geen bedrijven, geen mensen, geen start ups. Een projectleider, een aantal investeerders en een directeur en dat was het…succes! Eind 2016 gingen we de organisatie vullen en werd ik de event- en community manager.”

Inmiddels is Janou talentdevelopment manager. Ze werkt veel samen met onderwijsinstellingen. Onder ander met de coördinatoren van WTE ontplooit ze activiteiten zoals de jaarlijkse BrightHack Youth. We spraken haar over onderwijsinnovatie, effectief netwerken en de samenwerking met het bedrijfsleven.

Brightlands Smart Services Campus is een van de 4 campussen in Zuid-Limburg. De campussen zijn een initiatief van de provincie om de kenniseconomie te stimuleren en talent aan zich te binden.

Janou: “Veel studenten denken dat alleen in de randstad chique dingen gebeuren en dat is niet altijd het geval.”

De campus heeft als doel om overheid, ondernemers en onderwijs met elkaar te verbinden. De organisatie is ervan overtuigd dat er dan prachtige projecten kunnen ontstaan. Ze slechten binnen Brightlands muren binnen en tussen organisaties. Nieuwe wereld ontdekken buiten de grenzen van je eigen organisatie, dat proberen ze te initiëren.

Brightlands richt zich op de big-data. Twee corporate IT-bedrijven werken hier samen met de grote kennisinstellingen uit de buurt: Universiteit Maastricht, Open universiteit en Zuid Hogeschool.

Jonge organisatie

Sinds september 2016 is Brightlands Heerlen een feit, nog een jong initiatief dus. Met een aandeelhoudersconstruct en een exploitatie-opdracht, terwijl de primaire taak ligt bij het maken van verbindingen en het realiseren van innovatieve projecten, is dat een spannende uitdaging. Dat heeft Brightlands misschien wel gemeen met de gemiddelde onderwijsorganisatie, het spanningsveld tussen inhoudelijke doelen en ‘harde’ prestatieafspraken; wat zijn onze doelen, wat zijn de resultaten, wat meten we nu eigenlijk? Is er ruimte om te veranderen, te innoveren?

De docent van de toekomst

Janou heeft ook een achtergrond in het onderwijs. Tijdens haar studies Bedrijfskunde, HR en Finance stond ze regelmatig voor de klas.

Janou: ”Veel kinderen, jongeren en volwassenen hebben best wel de welwillendheid om te leren, ze zijn gemotiveerd, maar worden vaak door externe omstandigheden belemmerd. Mij heeft het lesgeven geleerd dat je naast je onderwijsbijdrage ook een hele relevante maatschappelijke waarde kunt bieden aan leerlingen. Door kennis en inzicht te verbinden aan context, actualiteit en de groep die je voor je hebt, maak je leerlingen enthousiast. Dat is voor mij echt een vaardigheid voor de docent van de toekomst. Geen jaarplannen, wel leerdoelen.”

Als docent in Dordrecht, Rotterdam, Den Bosch en Maastricht heeft ze het zelf ervaren. Vooral in de eindexamenklassen was ze vooral bezig met het behandelen van de examenstof, van examentraining naar examentraining. Idioot vond ze dat. Het liefst nam Janou haar leerlingen mee naar buiten, naar een echt bedrijf zodat leerlingen de praktijk kunnen ervaren. Verbinding met de omgeving van de school. Dat is echt het stokpaardje voor Janou én voor BSSC. Maak hoe maak je die verbinding concreet?

Janou: “Ik ging alle kennisinstellingen af en maakte mensen enthousiast. Via presentaties raakten ook de docenten enthousiast en maakten zij ruimte in hun lessen om hier aandacht aan te besteden. De doelgroep waren de HBO/WO studenten, de bedrijven en kennisinstellingen in de regio.”

Het Primair- en Voortgezet Onderwijs (PO en VO) kwamen later in beeld.

Samenwerking met het PO

Inmiddels lopen er via het STEM II-project meerdere projecten met het PO. Zo volgen alle groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen uit de regio lessen die samen ontwikkeld zijn met het naastgelegen pensioenfonds APG. De lessen bestaan uit IT-workshops in de breedste zin van het woord. Programmeren, binair rekenen, the internet of things, het komt allemaal aanbod. De leerlingen sluiten de lessen af op de Brightlands Campus, waar ze nog meer ondergedompeld worden in de wereld van IT. Een heuse praktijkervaring met VR-brillen, een rondleiding en een speurtocht.

BrightHack Youth over Onderwijsinnovatie

Echt innovatief is het hackathon-project. Een hackathon is meestal een bijeenkomst van software- en website-ontwikkelaars, designers en business-strategen om gezamenlijk aan een thema te werken. Het doel is om in korte tijd een innovatieve en creatieve oplossing te bedenken omtrent een bepaald thema of om een probleem van een bedrijf op te lossen.

Deze keer dus een BrightHack Youth editie met leerlingen van 12 basisscholen en 5 VO-scholen. In diverse samenstellingen werkten ze samen aan een challenge. 250 scholieren uit het basis- en middelbaar onderwijs bogen zich over het onderwijs van de toekomst. Tijdens deze eerste hackathon voor scholieren in Nederland werd gebrainstormd over onderwerpen als de docent van de toekomst, online-leren, de schooldag van de toekomst en over de vraag of er in de toekomst nog wel scholen zijn. De ideeën en oplossingen werden aangeboden aan de Provincie Limburg, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, docenten, schoolbesturen en ouders.

Janou: “In eerst instantie ging iedereen heel braaf zitten! Wat braaf! Tussendoor waren er workshops: designthinking, scrum, programmeren, pitch training en lichaamstaal. Deze mochten ze zelf kiezen. Daarna kwam de boel pas los. Weer even met vriendjes kunnen bijkletsen en enthousiasme delen.”

Janou pleit ervoor om meer van dit soort methodieken te implementeren in het onderwijs. Deze manier van lesgeven kan een team van leerkrachten zelf op de basisschool inzetten. Het advies: behandel alle zaakvakken op deze manier. Gooi alle klassen door elkaar. Laat het onderwijs daar ontstaan! Een docent zal moeten accepteren om niet overal in control te zijn. Dat is de absolute voorwaarde voor vernieuwing.

Janou: “Dat is moeilijk, want ik heb het zelf ook ervaren. Ik denk dat je dat mondjesmaat moet laten ervaren aan docenten die hiervoor open staan. Laten voelen. De docent moet een heel andere rol gaan accepteren.”

De ambitie is om inhoudelijk nog meer af te stemmen met het onderwijs. Aan ideeën geen gebrek. Een hackathon met leerkrachten bijvoorbeeld, projecten met thema’s als mediawijsheid of vakintegratie. Ze doet een uitnodiging aan het PO.

Janou: “Kom mee ontwikkelen. Er is ruimte voor nieuwe projecten. Grensoverschrijdend leren. Graag zelfs!”

 

NB: inmiddels is Janou niet meer werkzaam bij Brightlands maar zet zij haar talenten in als Bedrijfskundig Adviseur bij de politie.