Kinderen vragen zich van alles af over de wereld om hen heen: ‘Hoe komt het dat het ene blaadje rood kleurt in de herfst en het andere bruin?’, ‘Waarom ben jij sneller beneden met de slee dan ik?’, ‘Hoe komt het dat je in de ochtend soms de maan nog ziet?’. Soms lijkt het alsof de nieuwsgierigheid van kinderen afneemt in de latere schooljaren, terwijl verwondering en nieuwsgierigheid juist een goede ingang vormen om nieuwe dingen te leren. In deze publicatie van de Universiteit Utrecht zijn een drietal ‘good practices’ opgenomen van lessen waarin de verwondering en nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld wordt. Download het boek! Meer info en achtergrond vind je op www.uu.nl