In het driejarig programma ‘Programmeren en Coderen in de klas’ bundelen alle Zuid-Limburgse schoolbesturen in het primair onderwijs en twee in het voortgezet onderwijs de krachten. Doel van het programma is kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met programmeren. Het project maakt deel uit van STEM II, dat inzet op het stimuleren van een onderzoekende, ontwerpende en experimenterende leerhouding bij kinderen. De Provincie Limburg en het bedrijfsleven (APG) ondersteunen het initiatief en hopen op deze manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Limburgse kenniseconomie. In totaal werken nu 100 scholen mee, dat betekent dat 760 leerkrachten en 14.500 leerlingen met Programmeren en Coderen in aanraking komen. Lees verder…