Lotte de Bruijn is directeur van, nu nog, brancheorganisatie Nederland ICT. Per 1 oktober verandert die naam in NLdigital. NLdigital zet zich op verschillende manieren voor haar leden in: doel is het belang van ICT en technologie blijvend benadrukken en om onderwijs, overheid en bedrijfsleven bij elkaar te brengen. Hoe de organisatie dat doet en waarom vertelt Lotte de Bruijn.

Op tijd interesse wekken

“Vanuit het bedrijfsleven gezien is dat ook heel logisch”, vervolgt De Bruijn. “Zij zien wat ze moeten bijspijkeren bij jongeren die bij hen aan de slag gaan. 90% van de mensen werkzaam in onze sector is bovendien man. Willen we dat doorbreken moet er interesse gewekt worden op school, bij meisjes net zo goed als jongens. Dat stimuleren en enthousiasmeren moet echt al beginnen in het po. Alleen als die interesse van jongs af aan wordt gewekt en het ook voor meisjes de normaalste zaak van de wereld is om voor ICT te kiezen, kunnen we de tekorten structureel aanpakken. Ik ben wat dit betreft heel blij dat er nu echt een aanpassing van het curriculum van het po in 2021 lijkt te komen. Dat een mogelijke curriculumverandering in 2021 überhaupt voorligt is al een gigantisch succes!” De Bruijn houdt wel een slag om de arm. “Ik hoop dat het gaat lukken. Maar het is nog geen uitgemaakte zaak. Er is weerstand tegen de aanpassing, en dat snap ik ook wel. Er komt voortdurend veel op docenten af. Maar we leiden nu op voor de banen van vandaag en gisteren. Terwijl het aantal digitale vacatures groot is en de vraag naar digitale vaardigheden in alle beroepen blijft toenemen.”

Lees het hele interview op www.techniekpact.nl