Technology Matters
Werk- en inspiratiemiddag voor directies en leerkrachten

Op 24 oktober jl. kwamen leerkrachten en directeuren uit het basisonderwijs bij elkaar voor de bijeenkomst ‘Technology Matters’ op het bestuurskantoor van QliQ Primair in Helmond. Het was een bijeenkomst waarbij het zoeken naar de balans tussen ‘new things’ en ‘routine’ centraal stond. Wat heb je als leerkracht en directeur nodig om innovatie in te kunnen zetten en te borgen? Inspiratie en uitdaging vulden het programma, waarbij iedereen actief aan de slag ging in de workshops. De middag werd georganiseerd door het WTE- scholennetwerk regio Zuidoost-Brabant in samenwerking met Cubiss.

Food for thought

Psychobioloog, docent en verteller Boy Vissers gaf een mini-college over innovatie en hoe ons brein eigenlijk leert en werkt. Als onderdeel van de zeer inspirerende en grappige keynote kreeg het publiek een aantal experimenten voorgeschoteld. Met huis-, tuin- en keukenmaterialen kun je met deze proefjes gelijk aan de slag in de klas. Tip: volg Boy via het Quest Junior Kanaal op YouTube. Wil je nog meer tips om in de klas te ‘klooien’? Kijk eens op Lekker samen klooien.

De noodzaak om met wetenschap en technologie (w&t) aan de slag te gaan in de klas is deze middag duidelijk onderschreven en ervaren. Kennis van w&t  is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het helpt hen de wereld om hen heen beter te begrijpen en doet een beroep op hun nieuwsgierigheid en creativiteit. Het leert ze verbanden te leggen en te reflecteren. Kortom: het bereidt ze voor op de toekomst.

Een belangrijke taak voor het primair onderwijs is ervoor te zorgen dat leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Deze taak begint bij bewustwording van dit belang bij directie en leerkrachten.

Presenteren kun je leren

Presenteren is onderdeel van onderzoekend en ontwerpend leren (o&o-leren) en hoort bij de 21e eeuwse vaardigheden die de leerlingen zich eigen gaan maken.  Basisschool St. Trudo ontwikkelde voor dit onderdeel het Protocol Presenteren. Dit protocol omschrijft een leerlijn presenteren per leerjaar met handige tips & tricks. De leerdoelen zijn per presentatie-onderdeel (een proefje, een onderzoek of een spreekbeurt) uitgewerkt en het document bevat een helder feedbackformulier. Doe er je voordeel mee!

Aan de slag

De leerkrachten volgden een handen-uit-de-mouwen sessie. Opdracht: maak een kettingreactie. Aan de slag dus met Maakonderwijs. De betrokkenheid, motivatie en nieuwsgierigheid werden duidelijk geprikkeld bij de leerkrachten. Mooi om te zien hoe zij zelf ervaren wat je voor vaardigheden verwacht van en aanleert bij je leerlingen. De 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, communiceren en probleemoplossend denken worden geoefend bij deze vorm van o&o-leren.

Digitale geletterdheid in breed perspectief

In een andere ruimte verzorgde Cubiss voor de directeuren een presentatie over het belang van digitale geletterdheid. De noodzaak om te komen tot een heldere schoolvisie vanuit een omschreven ambitie werd in deze workshop benadrukt. De eerste stap naar o&o-leren en de vertaling van w&t in het onderwijs, is het beantwoorden van de vraag: waarom digitale geletterdheid? Om de theorie meer zichtbaar en concreet te maken ging men aan de slag met ‘de routekaart’, deze tool is ontwikkeld door Cubiss en onderdeel van hun inspiratiedocument: Digitale Geletterdheid.

Een inspirerende middag. De toffe keynote van Boy Vissers prikkelde de nieuwsgierigheid van iedereen. Kortom: wordt vervolgd!