Een groot aantal schoolbesturen PO en VO uit Limburg hebben een voorstel uitgewerkt om samen met de provincie Limburg invulling te geven aan de Onderwijskwaliteit voor de toekomst. De focus ligt op talentontwikkeling, doorlopende leerlijnen en het gebruik van digitale leermiddelen en taalvaardigheid. Leerkrachten met vernieuwende ideeën kunnen van deze subsidie gebruik maken. Alle informatie over dit project en de voorwaarden voor subsidie kun je vinden op: www.onderwijswerkplaatslimburg.nl