Deze woorden sprak Doekle Terpstra, aanjager van het Nationaal Techniekpact, tijdens de jaarlijkse conferentie op 26 juni jl. Er is de afgelopen vier jaar al veel bereikt, maar er staat ons nog veel te doen om de 12 gestelde doelen te bereiken. Alles over de conferentie in woord en beeld kun je hier terugkijken. Het Nationaal Techniekpact heeft ook een tussenstand gepresenteerd. Voornamelijk de eerste drie doelen zijn interessant voor het Primair Onderwijs. Nieuwsgierig? Download de brochure hier!