Sinds dit schooljaar is de regeling ‘Sterk Techniekonderwijs’ van kracht. Een regeling die zich richt op het innoveren en versterken van de opleidingen VMBO-techniek, maar waarin we ook een rol zien weggelegd voor het Primair Onderwijs (PO) en dus voor ons WTE netwerk.

Wat houdt de regeling in?

Vanaf september 2018 wordt er extra geïnvesteerd in techniek onderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 komt er geld beschikbaar voor een ‘inhaalslag’. Dit geld stelt scholen in staat te investeren in machines, materialen en mensen en de nieuwe profielen in het vmbo beleidsrijk in te voeren.
Vanaf 2020 voeren regio’s (die ten minste bestaan uit 2 vmbo-scholen, 1 mbo en het regionaal bedrijfsleven) hun regionale plannen uit. Voor deze plannen is budget beschikbaar en ook voor het maken van de plannen krijgen scholen geld.
Wat de exacte voorwaarden zijn? Klik hier voor een overzicht van relevante beleidsstukken of download de visual!

Terugblik op bijeenkomsten in Noord-Brabant en Limburg

Afgelopen maanden vonden er provinciale bijeenkomsten plaats waar de subsidieregeling toegelicht werd. Ook werden deze middagen aangegrepen om het netwerk te verkennen en de eerste contacten te leggen. Terugblikken of lezen wat je gemist hebt? Klik hier ’terugblik bijeenkomst Limburg’ of hier ’terugblik bijeenkomst Noord-Brabant’

Tijdlijn

Milestones, relevante data en een overzichtelijk tijdspad van het project ‘Sterk Techniekonderwijs’ vind je op via deze link!

Stand van zaken

In totaal hebben inmiddels 88 regio’s zich aangemeld voor de regeling Sterk Techniekonderwijs. Dat betekent dat er in een flink aantal regio’s in Nederland hard gewerkt gaat worden aan plannen om techniekonderwijs te behouden en te bevorderen. Zijn jullie al aangesloten?

Het team van Sterk Techniekonderwijs gaat nu aan de slag om visueel te maken welke regio’s zijn aangemeld. De vooraanmeldingen worden verwerkt op de kaart van Nederland. Dit overzicht is binnenkort te vinden op de website.

Houd www.sterktechniekonderwijs.nl dus in de gaten!