Dat onderwerp stond centraal tijdens de derde netwerkbijeenkomst in West-Brabant. Dit keer voor directeuren en techniekcoördinatoren. Het verlag staat nu online. Daarnaast kun je via  deze padlet alle documenten, presentaties en tips downloaden en bekijken.