Studenten van de Pabo Fontys Hogeschool in Tilburg met een minor cultuur of een minor techniek werken in een ┬ásamen aan dit project. Tien weken lang bezetten zij een basisschool om in samenwerking met leerkrachten en partners de techniek- en cultuureducatie ‘on the spot’ nieuw leven in te blazen Daarbij werken ze samen met OntdekRijk en het Ontdekstation. Als afsluiting van de pilot organiseert men de themadag Onderzoekend en ontwerpend leren. Een prachtig voorbeeld om w&t een duurzame plek in het Primair Onderwijs te geven.