Kiezen voor Technologie West-Brabant is een programma vol ambities, activiteiten en projecten met één gemeenschappelijk doel: W&T en O&OL verankeren in het basisonderwijs. Om deze plannen vorm en inhoud te geven werken de schoolbesturen in West-Brabant samen met Avans Hogeschool en de achterban van Tune Techniek. Wil je meer weten? Download hier de infographic!
Meer informatie over het plan vind op www.tunetechniek.nl