Leuk voor je netwerk! Een school (PO en VO) kan hier een voucher aanvragen voor een activiteit in het kader van Maker Education in samenwerking met een FabLab, makerspace of maakexpert. De activiteit kan variëren van een presentatie van een lab- of maakexpert aan een lerarenteam op school (voucher € 250,00 incl. BTW) tot een workshop voor leerkrachten/docenten/leerlingen in een lab (voucher  € 500,00 incl. BTW). Tijdens een workshop wordt kennisgemaakt met Maker Education door deelname aan een maakactiviteit. Meer info en aanvragen