Tijdens de derde ontwikkelfase heeft het ontwikkelteam Mens & Natuur de grote opdrachten aangescherpt op basis van de feedback die ze hebben ontvangen in de vorige consultatiefase. Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). Daarnaast hebben de teams gekeken naar de samenhang van grote opdrachten tussen leergebieden. Dit proces resulteerde in een zogenaamd ’tussenproduct’ per leergebied. In de afgelopen weken hebben de ontwikkelteams feedback op het tussenproduct opgehaald. Op basis van deze feedback worden de grote opdrachten vastgesteld en vertaald naar kennis en vaardigheden voor de bouwstenen.

Rol W&t

Het Platform Bėta Techniek heeft al onze feedback verzameld en in een pdf teruggekoppeld naar Curriculum.nu.
Een compacte weergave van onze terugkoppeling kun je hier downloaden. Wil je eens grasduinen door alle 525 reacties? Check dan de website.

Doel van Curriculum.nu

Voor negen leergebieden werken ontwikkelteams met leraren en schoolleiders in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De teams willen met deze actualisatie zorgen voor meer ruimte voor eigen invulling door scholen en leraren, soepele overgangen tussen scholen, meer samenhang en minder overladenheid.

In 2019 worden de opbrengsten van de ontwikkelteams overhandigd aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Het hele ontwikkelproces met relevante data vind je hier!